Επιλογή Σελίδας

Επιλογή συνδρομής

Συνδρομές τηλεφωνικού κέντρου

δωρεάν εγκατάσταση εντός 4 ωρών

εύκολη εκμάθηση

99,99% uptime Cloud Servers

25 users webmeeting

απεριόριστοι χρήστες

δωρεάν εφαρμογές για iOS & Android

δεν απαιτείται αγορά συσκευής

δωρεάν εφαρμογές για Windows & Mac

Wordpress plugin

χωρίς δέσμευση συμβολαίου

Όροι συνδρομής τηλεφωνικού κέντρου

 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
 • Οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν διαθεσιμότητας
 • Οι υπηρεσίες VoIP παρέχονται σε συνεργασία με την Cloud Telecoms, A.M. ΕΕΤΤ 17-142
 • Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται στην αρχή της περιόδου και ανανεώνεται κάθε 1 μήνα
 • Η διακοπή της συνδρομής δεν περιορίζεται από συμβόλαιο και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή
 • Δεν επιστρέφονται χρήματα μετά από διακοπή συνδρομής η οποία θα συνεχίσει να ισχύει για ένα μήνα μετά από την τελευταία χρέωση
 • Σε κτίρια ή γραφεία με χρήση άνω των 3 IP Phones απαιτείται η χρήση SBC Server, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 200 € + ΦΠΑ εφάπαξ
 • Απαιτείται η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης internet

Συνδρομές Webmeeting

Όροι συνδρομής Webmeeting

 • Η υπηρεσία παρέχεται σε επαγγελματίες και εταιρικούς πελάτες
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
 • Οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν διαθεσιμότητας
 • Οι υπηρεσίες VoIP παρέχονται σε συνεργασία με την Cloud Telecoms, A.M. ΕΕΤΤ 17-142
 • Η συνδρομή προπληρώνεται στην αρχή της περιόδου χρέωσης και ισχύει για 30 ημέρες
 • Δεν υπάρχει δέσμευση συμβολάιου και η υπηρεσία μπορεί να διακοπεί όταν το επιθυμεί ο πελάτης
 • Απαιτείται η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης internet
Let's keep in touch!

Let's keep in touch!

Fill in your e-mail below to receive updates on our services and interesting articles published in our blog.

Successful registration. In a few minutes you will receive a confirmation message. If you do not see it, check the junk mail (spam).