Επιλογή Σελίδας

Επιλογή συνδρομής

Συνδρομές τηλεφωνικού κέντρου

δωρεάν εγκατάσταση εντός 4 ωρών

εύκολη εκμάθηση

99,99% uptime Cloud Servers

25 users webmeeting

απεριόριστοι χρήστες

δωρεάν εφαρμογές για iOS & Android

δεν απαιτείται αγορά συσκευής

δωρεάν εφαρμογές για Windows & Mac

Wordpress plugin

χωρίς δέσμευση συμβολαίου

Όροι συνδρομής τηλεφωνικού κέντρου

  • Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
  • Οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν διαθεσιμότητας
  • Οι υπηρεσίες VoIP παρέχονται σε συνεργασία με την Cloud Telecoms, A.M. ΕΕΤΤ 17-142
  • Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται στην αρχή της περιόδου και ανανεώνεται κάθε 1 έτος
  • Η διακοπή της συνδρομής δεν περιορίζεται από συμβόλαιο και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή
  • Δεν επιστρέφονται χρήματα μετά από διακοπή συνδρομής η οποία θα συνεχίσει να ισχύει για ένα έτος μετά από την τελευταία χρέωση
  • Σε κτίρια ή γραφεία με χρήση άνω των 3 IP Phones απαιτείται η χρήση SBC Server, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 200 € + ΦΠΑ εφάπαξ
  • Απαιτείται η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης internet
Let's keep in touch!

Let's keep in touch!

Fill in your e-mail below to receive updates on our services and interesting articles published in our blog.

Successful registration. In a few minutes you will receive a confirmation message. If you do not see it, check the junk mail (spam).